Dokumenty ...V nabídce levého menu naleznete či si můžete stáhnout:

  • Dokumenty (Národní finále a festivaly, projekty rozvoje mini, zprávy výboru, aj.)
  • Nábory (jak být úspěšný při náboru dětí do basket.kroužků a klubů)
  • Tapety s fotografiemi vybraných reprezentačních družstev ČR
  • Minibasketbalová desatera